Obecná charakteristika školy

Mateřská škola na sídlišti U Zastávky byla otevřena v roce 1974. Škola má kapacitu 100 dětí a její provoz je celodenní. Provozní doba mateřské školy je pondělí - pátek od 6:00 do 16:30. Velkou výhodou naší školy je poloha na okraji města, mimo průmyslovou oblast. Je zde pěkné okolí, dostatek zeleně, blízký rozsáhlý park a louky kolem řeky Lužnice. Krásnou okolní přírodu využíváme při přírodovědných vycházkách, sledování života v přírodě, na polích a v okolí řeky. Nedaleko jsou také Veselské pískovny, kde je možno využít toto prostředí k různým zábavným i naučným akcím. Naše mateřská škola má dva pavilony – hospodářský pavilon a pavilon mateřské školy. Pavilony jsou spojeny prosklenou chodbou. Ve školce máme 4 třídy, každá třída má svojí kuchyňku, výdejnu jídla, umývárnu, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou označeny číslicí a zvířátkem, pro lepší zapamatování malých dětí. Součástí naší mateřské školy je také školní jídelna s vývařovnou.
Součástí školy je velká zahrada se třemi pískovišti a zábavné prvky, které mohou děti využívat dle vlastní potřeby, tak aby byla dětem umožněna pestrost pohybových a dalších aktivit.
Cílem naší mateřské školy je vytvářet pro děti pohodové prostředí plné veselí a radosti z prožitých činností společně se svými kamarády a celým týmem mateřské školy. Naše mateřská škola je založena na osobnostně orientovaném modelu výchovy, jehož hlavním východiskem je „šťastné dětství“, na jehož základě může dítě čerpat celý život. Tento model vychází z dobré zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, ale zároveň bere v úvahu nebezpečí naprosto volného výkladu svobody dítěte. Základem tohoto modelu je individuální vedení dítěte k jeho harmonickému rozvoji osobnosti, klade důraz na samostatný projev a dává mu prostor k vlastnímu vyjádření. Dospělý je partnerem dítěte a má k němu demokratický a vřelý vztah.
Učitelka děti provází a dokáže sledovat cesty fantazie dítěte, vstupuje jako partner do jeho her a nabízí mu přijatelné způsoby interpretace skutečnosti. Nesnaží se přizpůsobit dítě společenským záměrům a standardům ve vývoji, ale sleduje individualizovaný rozvoj jedinečné a neopakovatelné osobnosti dítěte. Neupřednostňuje intelekt, ale rozvíjí jeho citové, sociální a volní vazby, zajišťuje dítěti pocit jistoty a bezpečí a vytváří příležitosti k učení prožitkem a objevováním.

Od 1.9.2018 naše Mateřská škola zahájila provoz v detašovaném pracovišti v Horusicích. Jedná se o nově a moderně zrekonstruovanou budovu s přilehlou zahradou v malebném vesnickém prostředí. Školka má jednu věkově smíšenou třídu, ve které se dětem věnují naše zkušené paní učitelky. Rodiče, kteří hledají pro své dítě školičku spíše rodinného typu, pak věříme, že právě třída Motýlků v Horusicích je pro ně tou správnou volbou.

  Náš kolektiv

Ředitelka školy:
Mgr. Zdeňka Míková
1. třída - myšky

      Učitelky:
Marie Králová
1. třída - myšky
Stanislava Tschunková
1. třída - myšky


Simona Kubešová
2. třída - koťátka

Eva Rybová
2. třída - koťátka
Drahomíra Hanigerová
Asistent - 2. třída - koťátka

Zástupce ředitelky:
Mgr. Hana Nováková
3. třída - berušky
Ing. Markéta Čiperová
3. třída - berušky

Denisa Malechová
Asistent - 3. třída - berušky


Denisa Kosová
4. třída - žabky
Bc. Jitka Petráková
4. třída - žabky
Asistent - Jana Horňáková
4. třída - žabky

Vedoucí školní jídelny:
Blanka Ranglová
Vedoucí kuchařka:
Jana Kantorová

Kuchařka:
Jana Hamrová
Kuchařka:
Alena Láfová

Školnice:
Marcela Šmídová
Uklízečka:
Aneta Holasová


      Odloučené pracoviště Horusice - Třída motýlci:
Vedoucí učitelka:
Marta Marková
Gabriela Mildová

Školnice:
Irena Davidová