Školní jídelna


Od ledna 2018 se bude platit školné a strávné pouze inkasem z bankovního účtu.
Obdržíte formulář na povolení k inkasu.
Prosím vyplňte a zadejte ve své bance povolení k inkasu do konce roku 2017.
Výše finančního limitu je 1500,-Kč.
Inkasní platby se budou provádět vždy 15. dne v měsíci.
Dětem jsou přiděleny nové variabilní symboly.
Stávající variabilní symboly od ledna 2018 již nebudou platit!
Bankovní účet pro platbu školného a stravného: 35-703786329/0800

Odhlašování dětí: rodiče odhlašují stravu den předem nejpozději do 13:00 hod. Pokud je dítě nemocné a strava již nejde odhlásit, mají rodiče možnost vyzvednout si oběd od 11:00 do 11:30 hod. v kuchyni mateřské školy. Při vyzvedávání oběda se používá vchod z ulice Petra Voka. Obědy je možno vyzvednout pouze první den absence dítěte.

Podmínky školního stravování: podmínky školního stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Výše denního stravného je stanovena takto:
Děti MŠ do 6 let:
     9,- Kč přesnídávka
     19,- oběd
     8,- svačina
     Celkem: 36,- Kč

Děti MŠ nad 6 let:
     10,- Kč přesnídávka
     20,- Kč oběd
     9,- Kč svačina
     Celkem: 39,- Kč

Děti ZŠ 7-10 let: 26,- Kč oběd
Děti ZŠ 11-14 let: 27,- Kč oběd
Děti ZŠ 15 a více let: 27,- Kč oběd

Seznam alergenů - více zde  Jídelní lístek

Jídelní lístek v PDF - více zde


  Součást jídelního lístku

Informace:
Jako alternativa ke slazenému nápoji je čistá voda. Jako alternativa k mléčnému nápoji je čaj nebo čistá voda.
Čísla potravinových alergenů jsou umístěna za jednotlivými pokrmy.
Vydaná jídla jsou určena k přímé spotřebě  bez skladování, zkonzumujte do 30 minut od převzetí.
Pokrmy se vydávají do čistých přinesených nádob. Po předání pokrmů školní jídelna nenese zodpovědnost za vydané pokrmy.
Změna pokrmů a alergenů vyhrazena.


  Naše dobroty