Školní jídelna


Úplata za školní vzdělávání (školné) a stravování (stravné)
Školné a stravné se platí zálohově formou inkasa. Školné je 550,- Kč za měsíc. Výše stravného je určena výší finančního normativu pro nákup potravin a jeho výše se mění podle počtu stravovacích dnů v měsíci. Inkaso se vybírá k 15. dni v měsíci. K ceně se připočítává manipulační poplatek 2,- Kč za bankovní služby.

Další možnost platby je poštovní poukázkou na účet školní jídelny s uvedením přiděleného variabilního symbolu, případně v hotovosti u vedoucí školní jídelny v době od 7.00 hodin do 11.30 hodin a od 13.00 hodin do 13.50 hodin.

Veškeré přeplatky, případně nedoplatky, jsou automaticky převáděny do záloh na další měsíc (příp. školní rok). Pokud dítě ukončí ve škole vzdělávání, je přeplatek vrácen na účet plátce nebo v hotovosti.
Doporučená výše finančního limitu pro inkaso je 2000,- Kč.
Bankovní účet pro platbu školného a stravného: 35-703786329/0800

Odhlašování dětí: rodiče odhlašují stravu den předem nejpozději do 13:00 hod. Pokud je dítě nemocné a strava již nejde odhlásit, mají rodiče možnost vyzvednout si oběd od 11:00 do 11:30 hod. v kuchyni mateřské školy. Při vyzvedávání oběda se používá vchod z ulice Petra Voka. Obědy je možno vyzvednout pouze první den absence dítěte.

Podmínky školního stravování: podmínky školního stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Výše denního stravného je stanovena takto:

Děti MŠ do 6 let věku
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 10,- Kč


Děti MŠ nad 6 let věku
Přesnídávka 12,-Kč
Oběd 25,- Kč
Svačina 11,- Kč


Děti ZŠ 7-10 let věku oběd 31,- Kč
Děti ZŠ 11-14 let věku oběd 32,- Kč
Děti ZŠ 15 let věku a více oběd 32,- Kč
Dospělí (zaměstnanci) oběd 34,- Kč

Seznam alergenů - více zde  Jídelní lístek

Jídelní lístek v PDF - více zde


  Součást jídelního lístku

Informace:
Jako alternativa ke slazenému nápoji je čistá voda. Jako alternativa k mléčnému nápoji je čaj nebo čistá voda.
Čísla potravinových alergenů jsou umístěna za jednotlivými pokrmy.
Vydaná jídla jsou určena k přímé spotřebě  bez skladování, zkonzumujte do 30 minut od převzetí.
Pokrmy se vydávají do čistých přinesených nádob. Po předání pokrmů školní jídelna nenese zodpovědnost za vydané pokrmy.
Změna pokrmů a alergenů vyhrazena.


  Naše dobroty